สมุดเยี่ยม |Webboard | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | สพฐ. | กระทรวงศึกษาธิการ | คุรุสภา | ก.ค.ศ. | E-OFFICE |
...
 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 นายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง พร้อมด้วย
คณะครู เดินทางไปส่ง คุณครูอุทัย ขอนดู่ ครูวิทยฐานะชำนาญการ ช่วยราชการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง
ได้รับย้ายไปทำการสอนที่ โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด
มีคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

 
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 ที่ตั้ง : โรงเรียนบ้านดอนปอแดง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 โทรศัพท์ 081-4718774  : 043-260214
Webmaster by : Mr.Prasert Pheunhuasa : [HS4 GKV] e-mail : po.sert@hotmail.com  081-4718774